10 สิงหาคม 2563 ชมความงามองค์พระธาตุพระนั่งดิน สักการะพระพุทธรูปโบราณอายุ ๒๕๐๐ ปี

ที่มา:

https://www.banmuang.co.th/news/region/201966

บริเวณวัดพระนั่งดิน เลขที่ ๔๕ หมู่ ๗ ต. เวียง อ. เชียงคำ จ. พะเยา มีชาวบ้านทั้งในและนอกพื้นที่พากันนำดอกไม้ธูปเทียนมากราบไหว้ขอพรพระเจ้านั่งดิน และองค์พระธาตุพระเจ้านั่งดินที่ศักดิ์สิทธิ์ และเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้าน มีความสวยงามที่ไม่เหมือนใคร องค์พระธาตุพระนั่งดินมีแปดเหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้าไว้ และมีองค์พระพุทธรูปพระเจ้านั่งดินจำลอง เนื้อทองเหลือง ประดับล้อมรอบแต่ละเหลี่ยม เหลี่ยมละ ๓ องค์ มี ๓ ชั้น ชั้นละ ๓ องค์ รวม ๒๔ องค์ และมีกระจกปิดไว้ โดยองค์พระธาตุพระนั่งดินทาด้วยสีทองประดับด้วยแก้ว และมีซุ้มประตูโขง ๘ ด้านประดับด้วยแก้วสีต่างๆ อย่างสวยงาม โดยองค์พระธาตุวัดพระนั่งดินสูง ๒๕ ม. ฐานกว้าง ๑๕ ม.

นายจันทร์ ขันธสีมา ไวยาวัจกรวัดพระนั่งดินกล่าวว่า องค์พระธาตุพระนั่งดิน พระราชปริยัติเจ้าคณะจังหวัดพะเยา พระครูจ. พะเยาร่วมใจกันสร้างขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๗ เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา แด่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า เป็นที่เคารพสักการะของพุทธศาสนิกชน ควบคู่กับพระพุทธรูปพระเจ้านั่งดิน ซึ่งเป็นพระพุทธรูปโบราณที่มีอายุกว่า ๒๕๐๐ ปี วัดพระเจ้านั่งดิน  พระประธานของวัดไม่มีฐานชุกชีรองรับเหมือนพระประธานในวัดอื่นๆ เคยมีราษฎร์สร้างฐานชุกชี และอัญเชิญพระประธานขึ้นประดิษฐาน แต่ปรากฏว่า พยายามอย่างไรก็ยกไม่ขึ้นจึงเรียกสืบต่อกันว่า “พระเจ้านั่งดิน” สันนิษฐานว่า สร้างตั้งแต่ครั้งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายังทรงพระชนม์อยู่ น่าจะมีอายุกว่า ๒๕๐๐ ปี ในการสร้างใช้เวลา ๑ เดือน ๗ วัน จึงแล้วเสร็จ