ไทย-ลาว สานสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ณ COP26 สหราชอาณาจักร

นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และนายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้หารือทวิภาคีกับ ฯพณฯ บุณคำ วรจิต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม แห่งสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในห้วงของการประชุม COP26 ณ เมืองกลาสโกว์ สหราชอาณาจักร เมื่อวันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมที่ให้ความสำคัญร่วมกัน ได้แก่ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ คุณภาพอากาศและหมอกควันข้ามแดน และการจัดการขยะพลาสติก ซึ่งทั้งสองฝ่ายต่างมุ่งเน้นยกระดับการดำเนินงานในการลดก๊าซเรือนกระจก โดยเฉพาะการพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่ำซึ่งเป็นกุญแจสำคัญที่จะช่วยให้บรรลุเป้าหมายที่ประเทศกำหนดไว้ได้ รวมถึงการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ไทยและลาวต่างได้รับผลกระทบที่รุนแรงด้านสภาพภูมิอากาศเหมือนกัน อาทิ การหนุนสูงของน้ำทะเล และน้ำป่าไหลหลาก เป็นต้น นอกจากนี้ ทางฝ่ายลาวได้แสดงความขอบคุณความร่วมมือจากไทยต่อโครงการจัดสร้างสวนรุกขชาติไทย-ลาว และขอรับการสนับสนุนในการพัฒนาสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ การจัดการหมอกควันข้ามแดน และการจัดการขยะพลาสติกรวมถึงการผลิตพลังงานจากขยะ ตลอดจนแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีเชิงนโยบายในด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ซึ่งฝ่ายไทยก็ยินดีสนับสนุนและเน้นย้ำว่าการแลกเปลี่ยนเชิงนโยบายร่วมกันจะเป็นประโยชน์ให้ทั้งสองฝ่ายสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้อย่างเป็นรูปธรรม เนื่องจากทั้งไทยและลาวมีปัจจัยทางภาษา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตคล้ายคลึงกัน พร้อมทั้งเห็นพ้องร่วมกันว่าการขับเคลื่อนนโยบายภาครัฐให้ประสบความสำเร็จนั้นย่อมเกิดจากการขับเคลื่อนของภาคเอกชนและภาคประชาชน ซึ่งการแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างไทยและลาวจะช่วยเสริมให้การแปลงนโยบายไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมบนฐานของการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ตลอดจนสามารถบูรณาการประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมให้เป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในมิติต่างๆ ได้เพราะประเด็นด้านสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศจะทวีความสำคัญยิ่งขึ้นในสังคมโลกเราต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content