โครงการส่งเสริมเครือข่าย ทสม. ในการดำเนินงาน โคก หนอง นา โมเดล และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน

กองทุนสิ่งแวดล้อมให้การสนับสนุนโครงการฯ วงเงิน 47.5 ล้านบาท ดำเนินโครงการ 2 ปี

 1. เสริมสร้างองค์ความรู้และเสริมสร้างศักยภาพของเครือข่าย ทสม. ร่วมกับชุมชน
 2. สนับสนุนการอนุรักษ์และฟื้นฟูระบบนิเวศ โคก หนอง นา และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
 3. การพัฒนาจิตสำนึกการฟื้นฟูระบบนิเวศ โคก หนอง นา และการทำเกษตรกรรมยั่งยืน
 4. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่องค์ความรู้
 5. การติดตาม ประเมินผล และขยายผลโครงการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 1. พื้นที่ทำเกษตรกรรมยั่งยืนที่สอดคล้องกับโคก หนอง นา โมเดล 1,548 ไร่
 2. รายได้เพิ่มขึ้นจากการดำเนินโครงการ 364,430 บาท/เดือน
 3. พันธุ์สัตว์/สัตว์บก 474,675 ตัว
 4. ระบบน้ำที่เพียงพอต่อการเกษตรกรรมยั่งยืน 200 ระบบ
 5. ผลิตภัณฑ์ชุมชนจากผลผลิตทางการเกษตร 612 ผลิตภัณฑ์
 6. สื่อเผยแพร่องค์กรความรู้ 2 รูปแบบ
 7. เกิดพื้นที่ขยายผลองค์ความรู้ 279 พื้นที่
 8. การเพาะชำกล้าไม้และการปลูกไม้ยืนต้น 174,575 ต้น
 9. ปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุทางธรรมชาติ 477 ตัน
 10. ลดการใช้สารเคมีทางการเกษตร 101 ตัน

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content