แก้ไขประกาศการขึ้นบัญชี และการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคล เข้ารับราชการในตำแหน่งนักวิชาการสิ่งแวดล้อมปฏิบัติการ

recruit-20211105-1515