เลขาธิการ สผ.เข้าแสดงความยินดี กับ ผอ.สคทช

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช  เลขาธิการ สผ. เข้าพบ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เพื่อแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส เข้ารับตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ผอ.สคทช) ณ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ (ตึกอารีย์ฮิลล์)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

LinksLinks2