เลขาธิการ สผ.เข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สผ. ครบรอบ 47 ปี

เมื่อวันจันทร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 08.30 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.นำคณะผู้บริหาร พร้อมด้วย เจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร พระสงฆ์จำนวน 9 รูป เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนา สผ. ครบรอบ 47 ปี ณ อาคารทิปโก้ ทาวเวอร์ 2 เพื่อความเป็นสิริมงคล นอกจากนั้น ได้มีการจัดกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ณ วัดประชาระบือ โดยมี เจ้าหน้าที่ สผ. ร่วมกันเก็บกวาดขยะ
ทำความสะอาดภายในภายนอกพระอุโบสถ และบริเวณวัด เพื่อให้มีความสะอาด เรียบร้อย ตลอดจนเสริมสร้างจิตสาธารณะ และความเสียสละต่อส่วนรวม ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวดำเนินการภายใต้การป้องกันตามมาตรการเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) อย่างเคร่งครัด

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม