เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงานเปิดตัว (Kick Off) กิจกรรมเสริมศักยภาพ และขับเคลื่อนผู้นำเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ ACE Youth Camp 2022  

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมกิจกรรมเสริมศักยภาพ และขับเคลื่อนผู้นำเยาวชน พลเมืองคาร์บอนต่ำ ACE Youth Camp 2022 เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมอารีสัมพันธ์ ชั้น 3 อาคารกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นกิจกรรมเพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับขีดความสามารถเยาวชนไทย ในการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และลดก๊าซเรือนกระจก โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)