เลขาธิการ สผ. เข้ารับพระราชทาน ส.ค.ส. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

เมื่อวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565 วลา 09.00 น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วย รองเลขาธิการ สผ. นายประเสริฐ ศิรินภาพร นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ และคณะผู้บริหาร เข้ารับพระราชทาน ส.ค.ส. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช 2565 โดยพร้อมเพรียงกัน  ณ ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 อันนำมาซึ่งความเป็นสิริมงคลและเป็นขวัญกำลังใจให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. อย่างหาที่สุดมิได้

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)