เลขาธิการ สผ. หารือรองผู้แทนพิเศษ ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา ศึกษาแนวทางความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้รับมอบหมายจากนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปกท.ทส. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย ในการหารือร่วมกับนาย Rick Duke รองผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหรัฐอเมริกา และคณะผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย เพื่อหาแนวทางในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศระหว่างสองประเทศ โดยมีนายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นายปวิศ เกศววงศ์ ผอ. กองการต่างประเทศ สป.ทส. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผอ. สำนักสนับสนุนนโยบายคาร์บอนต่ำและวิชาการ ผู้แทนอบก. พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการหารือดังกล่าว ในการนี้ สองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความก้าวหน้าการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ทั้งประเด็นการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และการลดก๊าซเรือนกระจก โดยฝ่ายสหรัฐฯ ได้สอบถามความสนใจของประเทศไทย ในการดำเนินงานด้านวิชาการ วิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีร่วมกัน ซึ่งฝ่ายไทยพร้อมศึกษาความเป็นไปได้ ในการดำเนินความร่วมมือเพื่อการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงาน เช่น การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยี แนวปฏิบัติที่ดี องค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดและพลังงานทดแทน การประยุกต์ใช้เทคโนโลยี CCUS การผลักดันการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า เป็นต้น ซึ่งจะเป็นการสนับสนุนประเทศไทยในการมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน และเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ภายในปี ค.ศ. 2050 และ 2065 นอกจากนี้ ฝ่ายสหรัฐฯ ยังได้สอบถามข้อคิดเห็นของประเทศไทยในการเข้าร่วมข้อริเริ่มของสหรัฐฯ อาทิ ด้านยานยนต์ไฟฟ้า (Zero Emission Vehicle Initiative) ด้านการใช้พลังงานสะอาด (Clean Power Pledge) โครงการด้านการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในอุตสาหกรรมเครื่องทำความเย็น รวมไปถึงการเพิ่มแหล่งกักเก็บคาร์บอนในภาคป่าไม้ โดยฝ่ายไทยรับทราบข้อริเริ่มดังกล่าว และจะต้องมีการหารือร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อพิจารณาดำเนินการตามขั้นตอนภายในประเทศต่อไป

นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ.หารือรองผู้แทนพิเศษด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งสหรัฐอเมริกาศึกษาแนวทางความร่วมมือไทย-สหรัฐ
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. นายปวิศ เกศววงศ์ ผอ. กองการต่างประเทศ สป.ทส. นางสาวสุมน สุเมธเชิงปรัชญา ผอ. สำนักสนับสนุนนโยบายคาร์บอนต่ำและวิชาการ ผู้แทนอบก. เข้าร่วมหารือหาแนวทางในการดำเนินโครงการความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online slot88 istanaslot istanaslot slot88 istana slot istanaslot situs slot gacor hari ini istana impian istanaimpian istanaimpian2 istanaimpian3 istanaimpian4 istanaslot istanaslot Situs Judi Slot Online daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

slot pulsa

gangster4d slot

gangster4d

istana slot

http://ukt.uhnsugriwa.ac.id/admin/slot88/

https://ishcsf.com/slot-gacor/

https://www.sos-logistica.org/wp-content/uploads/slot-demo/

https://cultura.tonala.gob.mx/

https://bma.ac.ke/wp-content/uploads/2023/

http://labiela.com/cgi-bin/slot-gacor/

https://www.ideasei.com/wp-content/slot-dana/

https://kayseriescortu.com/slot-gacor/

http://sion.uhnsugriwa.ac.id/css/slot-gacor/
https://keckarangawen.demakkab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-toto/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot-gacor/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot88/
http://covid19.bulukumbakab.go.id/slot777/
slot777
slot gacor
Skip to content