เลขาธิการ สผ. สักการะสิ่งศักสิทธิ์ประจำหน่วยงาน เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๓๐ น. ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นประธานในพิธีสักการะ องค์ท้าวมหาพรหมพนมการ พร้อมด้วย นายประเสริฐ ศิรินภาพร รองเลขาธิการ สผ. นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. เข้าร่วมพิธี ณ บริเวณหน้าตึก Tipco  และ สักการะพระภูมิ (พระชัยมงคล) บริเวณชั้น ๘ ของสำนักงานฯ ต่อจากนั้น
เวลา ๐๙.๐๙ น. เลขาธิการ สผ. เข้าประจำห้องทำงาน โดยมี คณะผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งเลขาธิการ สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม