สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เลขาธิการ สผ. ร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับสูงของการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ สมัยที่ 15 (CBD COP 15) ช่วงที่ 2

เมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2565 นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมระดับสูง (High-Level Segment) ของการประชุม CBD COP 15 ช่วงที่ 2 ณ นครมอนทรีออล ประเทศแคนาดา เพื่อแสดงเจตนารมณ์ความพร้อมและมุ่งมั่นที่จะร่วมกับประเทศภาคีอนุสัญญาฯ 196 ประเทศ สนับสนุนการอนุรักษ์ คุ้มครอง และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพอย่างยั่งยืน รวมถึงการแบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรม  อย่างยุติธรรมและเท่าเทียม และสนับสนุนกรอบงานความหลากหลายทางชีวภาพของโลก หลังปี ค.ศ. 2020 (Post-2020 Global Biodiversity Framework: Post-2020 GBF) โดยมีนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมผ่านระบบวีดิทัศน์ ซึ่งได้เน้นย้ำความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป (transformative change) และนาย Huang Runqiu รัฐมนตรีว่าการกระทรวงนิเวศวิทยาและสิ่งแวดล้อม สาธารณรัฐประชาชนจีน ในฐานะประธานการประชุม CBD COP 15 กล่าวต้อนรับคณะผู้แทนที่เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย รัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกว่า 140 ประเทศ เอกอัครราชทูตและผู้บริหารระดับสูงขององค์การระหว่างประเทศกว่า 60 คน โดยได้กระตุ้นให้ผู้นำของประเทศภาคี แสดงบทบาทความเป็นผู้นำในการพิจารณาให้ Post-2020 GBF มีเป้าหมายทะเยอทะยาน ปฏิบัติได้จริง และเกิดการเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิรูป เพื่อหยุดยั้งการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพให้ได้ภายในปี ค.ศ. 2030 และเพื่อให้ประชาคมโลกมีชีวิตอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างผสานกลมกลืนและสมดุล โดยเห็นถึงคุณค่าความหลากหลายทางชีวภาพ อนุรักษ์ ฟื้นฟู และใช้ประโยชน์อย่างชาญฉลาด ดำรงรักษาบริการจากระบบนิเวศ เพื่อโลกที่อุดมสมบูรณ์และสร้างประโยชน์แก่ประชาชนอย่างยั่งยืน ภายในปี ค.ศ. 2050

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content