เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal

เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม Le Grand Ballroom  ชั้น 7 โรงแรมโซฟิเทล สุขุมวิท ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ร่วมบรรยายพิเศษในงาน Toward 2065 Thailand Net Emissions Goal จัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย ซึ่งงานดังกล่าวได้รับเกียรติจาก Mr. Thierry Mathou เอกอัครราชทูตฝรั่งเศสประจำประเทศไทย และ Mr. David Daly เอกอัครราชทูตสหภาพยุโรปประจำประเทศไทย เป็นประธานร่วมเปิดงาน และนายกุลิศ สมบัติศิริ ปลัดกระทรวงพลังงาน กล่าวปาฐกถาพิเศษ

ในการบรรยายพิเศษ เลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงความจำเป็นของการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ นโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศไทย เพื่อมุ่งสู่เป้าหมายความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality) ภายในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ (Net-Zero GHG Emissions) ภายในปี 2065 รวมถึงแรงกดดันทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ และการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งนี้ งานดังกล่าวได้รับความสนใจจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการเงิน และภาคการศึกษา โดยมีผู้เข้าร่วมงานประมาณ 200 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย :

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)