เลขาธิการ สผ. รับมอบ ส.ค.ส.พระราชทาน เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๖๖  เวลา ๐๙.๐๐ น. สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ผู้แทนจากสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทาน มอบให้แก่ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เนื่องในโอกาสวันปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๖ โดยมี ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เป็นผู้รับมอบ พร้อมด้วย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. และคณะผู้บริหาร สผ. เข้าร่วมพิธีดังกล่าว ณ อาคารทิปโก้ ๒ ชั้น ๑๐ โดย  ส.ค.ส.พระราชทาน พ.ศ.๒๕๖๖ ที่ สผ. ได้รับพระราชทาน สร้างความปลาบปลื้มปีติแก่เหล่าคณะผู้บริหารและพนักงานอย่างหาที่สุดมิได้ 

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)