เลขาธิการ สผ. มอบแจกันดอกไม้ แสดงความยินดี แด่ ท่านอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำ ทส.

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (เลขาธิการ สผ.) พร้อมด้วยรองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช นายประเสริฐ ศิรินภาพรและนายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ นำแจกันดอกไม้มามอบแสดงความยินดี แด่ ท่านอนุชา สะสมทรัพย์ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๔ ณ ชั้น ๑๙ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม