เลขาธิการ สผ. นำทีม เข้าร่วมการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (นอกสถานที่) ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่อวันที่ ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ณ ห้องประชุมสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ ๑ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานการประชุมผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๔ (นอกสถานที่) และประชุมผ่านระบบ Video Conference ร่วมกับสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ๗๖ จังหวัด โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ในสังกัด ทส. เข้าร่วมการประชุมฯ เพื่อทราบผลการสำรวจพื้นที่เป้าหมายในการ
ปลูกป่าสำหรับการกักเก็บคาร์บอน และได้มีการพิจารณาเรื่องที่สำคัญ ดังนี้ ๑) การบริหารจัดการงบประมาณ
การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ การเตรียมความพร้อมสำหรับจัดทำคำของบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ และ ๒) การติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามนโยบาย ข้อสั่งการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

ทั้งนี้ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ได้รายงานความก้าวหน้าและการเตรียมการในการดำเนินงานที่สำคัญ  ๔ ประเด็น ดังนี้

๑) การเตรียมความพร้อมในการแก้ไขปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย

๒) การดำเนินการโมเดลเศรษฐกิจแบบใหม่ (BCG Model)

๓) การจัดทำแผนที่สิ่งแวดล้อม (Environmental Map)

และ ๔) กองทุนสิ่งแวดล้อม สนับสนุน โครงการ โคก หนอง นา โมเดลให้ กับ ทสม. ทั่วประเทศ เพื่อเป็น

ของขวัญปีใหม่สำหรับประชาชน ปี ๒๕๖๕

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content