เลขาธิการ สผ. กล่าวปาฐกถา ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำของประเทศไทย

 เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. ณ ห้องประชุมสัมมนา บี 1 – 1 ชั้น 1 อาคารรัฐสภา และผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ สถาบันธรรมรัฐเพื่อการพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม ร่วมกับคณะกรรมาธิการต่างประเทศสภาผู้แทนราษฎร สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และศูนย์วิจัยและสนับสนุนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDG Move) จัดงานสัมมนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ : ยุทธศาสตร์ของไทย และบทบาทของรัฐสภา” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเปิดพื้นที่ทางยุทธศาสตร์ นโยบาย วิชาการ และด้านนิติบัญญัติ ให้หลากหลายภาคส่วน อันได้แก่ หน่วยงานนโยบาย ภาควิชาการ ภาคประชาสังคมและฝ่ายนิติบัญญัติ เข้ามามีส่วนร่วมทางความคิด ในการกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ร่วมกัน การสัมมนาดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ฯพณฯ ชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา กล่าวเปิดการสัมมนา และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะผู้แทน นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวปาฐกถา “ยุทธศาสตร์ระยะยาวการพัฒนาแบบคาร์บอนต่ำของประเทศไทย” โดยกล่าวถึงการยกระดับเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกของประเทศ แนวการดำเนินงานที่ประเทศไทยจะต้องเร่งผลักดัน และเน้นย้ำถึงความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนเพื่อการบรรลุเป้าหมายมุ่งสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอน ในปี ค.ศ. 2050 และการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ ในปี ค.ศ. 2065  นอกจากนี้ ได้มีการนำเสนอและอภิปรายในหัวข้อ “ร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของประเทศไทย” โดย นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมกับ นายนิติพล ผิวเหมาะ โฆษกคณะกรรมาธิการการที่ดินทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สภาผู้แทนราษฎร และ ดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์  ผู้เชี่ยวชาญระดับสูง สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม ซึ่งรองเลขาธิการ สผ. ได้กล่าวถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ข้อเสนอเพื่อปรับปรุงเนื้อหากฎหมาย แนวทางการขับเคลื่อนร่างกฎหมาย บทบาทและภารกิจของรัฐสภา ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยบุคคลากรรัฐสภา สื่อมวลชน นักวิชาการ และภาคประชาสังคม จำนวนประมาณ 50 คน

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content