เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาตรี จำนวน 1 ตำแหน่ง) กลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก กองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

recruit-20220427-climate