เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 3 ตำแหน่ง) ประจำกลุ่มงานประสานงานกลางอนุสัญญา กองประสานจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

recruit-202112201241