เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ (วุฒิปริญญาโท จำนวน 1 ตำแหน่ง) ประจำ กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กปอ.

recruit-20210430-climate

เอกสารแนบ