เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประสานงานโครงการ ศึกษามาตรการและเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์ภายในประเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ของภาคเอกชนประจำกลุ่มงานพัฒนามาตรการและกลไก (วุฒิปริญญาตรี/โท จำนวน 2 ตำแหน่ง)

recruit-20201130-1455

Download

Skip to content