1 พฤศจิกายน 2565 เช้านี้ค่าฝุ่น PM 2.5 “เขตหนองแขม” เกินค่ามาตรฐาน คุณภาพอากาศระดับปานกลาง

ที่มา : https://www.thairath.co.th/news/local/bangkok/2541153

ค่าฝุ่น PM 2.5 เช้านี้ในบริเวณ กทม. – ปริมณฑล พบว่า “เขตหนองแขม” เกินค่ามาตรฐาน ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง

            วันที่ 1 พ.ย. 2565 เฟซบุ๊ก กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร โพสต์ข้อความด้วยระบุว่า ศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครขอรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5) ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกรุงเทพมหานคร ประจำวันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565 เวลา 07.00 น. ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ของฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM 2.5)

           ทั้งนี้ ตรวจวัดได้ 29-52 ไมโครกรัม/ลูกบาศก์เมตร (มคก./ลบ.ม.) พบว่าเกินมาตรฐาน (มาตรฐานไม่เกิน 50 มคก./ลบ.ม.) จำนวน 1 พื้นที่ คือเขตหนองแขม สามแยกข้างป้อมตำรวจ ถนนมาเจริญ เพชรเกษม 81 : มีค่าเท่ากับ 52 มคก./ลบ.ม. โดยดัชนีคุณภาพอากาศของสถานีตรวจวัดของกรุงเทพมหานคร ส่วนใหญ่อยู่ในระดับคุณภาพอากาศปานกลาง ขณะที่ กรมอุตุนิยมวิทยา พยากรณ์สภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานคร ท้องฟ้าโปร่ง ซึ่งช่วงระหว่างวันที่ 27 ต.ค. – 5 พ.ย. 65 มวลอากาศเย็น (ความกดอากาศสูง) ยังแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบน มีเมฆบางส่วน โดยอุณหภูมิจะลดลงเล็กน้อย ทำให้เพดานอากาศต่ำลง จนฝุ่นละอองไม่สามารถลอยขึ้นด้านบนได้ จึงสะสมในปริมาณสูงขึ้น ทั้งนี้ สำนักสิ่งแวดล้อมได้ประสานแจ้งทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เพิ่มความเข้มงวดการดำเนินงาน ตามแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาฝุ่นละออง เพื่อเป็นการบรรเทาความรุนแรงของสถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 และผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสุขภาพอนามัยของประชาชน  สำหรับการแจ้งเตือน  รวมถึงประชาสัมพันธ์ ให้ประชาชนตรวจสอบข้อมูลคุณภาพอากาศก่อนออกจากบ้าน  ผ่านทาง www.bangkokairquality.com www.pr-bangkok.com FB : สำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร FB : กองจัดการคุณภาพอากาศและเสียง สำนักสิ่งแวดล้อม FB : กรุงเทพมหานคร แอปพลิเคชัน AirBKK อย่างไรก็ตาม เพื่อให้ประชาชนวางแผนการทำงาน การทำกิจกรรมโดยเฉพาะในพื้นที่ที่คุณภาพอากาศอยู่ในระดับเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ/มีผลกระทบต่อสุขภาพ ควรลดระยะเวลา หรืองดการทำกิจกรรมกลางแจ้ง ส่วนกรณีประชาชนพบเห็น/สามารถแจ้งเบาะแสแหล่งกำเนิดมลพิษผ่านทาง Traffy Fondue.