เจ้าหน้าที่ สผ. กับรางวัลคุณภาพ

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เข้าร่วมรับฟังการนำเสนอผลงานทางวิชาการ ในหัวข้อ “ยุทธศาสตร์การรองรับภาพอนาคตการเสริมสร้างดุลยภาพของประเทศท่ามกลางการแข่งขันทางภูมิยุทธศาสตร์ใหม่ (New Geostrategic Competition) พ.ศ.2566-2575” และพิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16 ของ นายพงษ์ศักดิ์ เอื้อสุวรรณา และนางสาววจีวโรบล แสงสว่าง ณ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ โดยนายพงษ์ศักดิ์ ได้รับรางวัล นักวิชาการดีเด่น และ เอกสารผลงานวิชาการดีเด่น ของนักยุทธศาสตร์รุ่นที่ 16

นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม
นางสาววจีวโรบล แสงสว่าง นักวิชาการสิ่งแวดล้อมชำนาญการพิเศษ
พิธีปิดการศึกษาหลักสูตรนักยุทธศาสตร์ รุ่นที่ 16

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content