สัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายน วันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด

ความเป็นมา

ขยะเป็นปัญหาสิ่งแวดล้อมพื้นฐานที่เราประสบอยู่ทุกวันทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศและ ระดับโลกปริมาณขยะที่เพิ่มขึ้นจากการผลิตและการบริโภคในเมืองต่างๆ ทั่วโลกมีประมาณ 720,000 ล้านตันต่อปี ครึ่งหนึ่งของขยะอยู่ในประเทศที่พัฒนาแล้ว ส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิต มีคนจํานวน 5,000,000 คน ต้องตายลงทุกปีเพราะโรคที่มีสาเหตุมาจากระบบการกําจัดการขยะ ที่ไม่ดีเพียงพอ โครงการวันรณรงค์เพื่อโลกสะอาด “CLEAN UP THE WORLD” จึงเกิดขึ้นในปี 2536 โดยความสนับสนุนของโครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ เพื่อเชิญชวนให้ทุกประเทศ มีส่วนร่วมในการแก้ไขสภาพและปัญหาขยะซึ่งมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมของประเทศและในโลก ของเราโดยจัดกิจกรรมทําความสะอาดในช่วงที่ 3 ของเดือนกันยายน เป็นการริเริ่มให้ทุกคนได้ ตระหนักถึงปัญหาความสําคัญและบทบาทของทุก ๆ คนในการที่จะช่วยแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม ปัจจุบันมีสมาชิก 122 ประเทศที่เข้าร่วม

วัตถุประสงค์

1. เพื่อตอบสนอง “ปีสากลแห่งมหาสมุทร” โดยเน้นการจัดกิจกรรมทําความสะอาดแหล่งน้ำ ต่างๆ

2. เพื่อทําความสะอาด กําจัดขยะ จัดระเบียบร้านค้า ที่สาธารณะในชุมชน โดยความร่วมมือ ของหน่วยงานและประชาชนทั่วไป

3. เพื่อกระตุ้นเตือนให้ประชาชนจัดกิจกรรมแยกขยะเพื่อนําไปรีไซเคิลอันเป็นพื้นฐานในการ ปฏิบัติต่อไป

4. เพื่อปูพื้นฐานและเสริมสร้างเครือข่ายการทํางานพัฒนาชุมชนและสังคมของกลุ่ม ฝ่าย สถาบัน ชุมชน ประเทศ ทั้งภาครัฐและเอกชน

5. เพื่อการประชาสัมพันธ์ประเทศไทยให้ทั่วโลกรู้จักภาพพจน์ที่ดีตระหนักถึงพลังสร้างสรรค์

ของประชาชนไทย ในการรักษาบ้านเมือง

ที่มา : ศูนย์สารสนเทศสิ่งแวดล้อม กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

kürtaj ankara Marmaris transfer betgaranti giriş kolaybet giriş epoksi zemin kaplama fiyatları maksibet youwin epoksi boya youwin giriş mobil ödeme ile bahis bedava bonus betpark giriş free shop sigara burun dolgusu instagram takipci hilesi güvenilir bahis siteleri amqsports.com bettingforward.com likit diyarbakirescort.com türk porno çankaya escort eryaman escort istanbul escort mersin escort bayan beylikdüzü escort alaçatı escort istanbul escort