สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2565 EP11 สิ่งแวดล้อมชุมชน

EP11 สิ่งแวดล้อมชุมชน

ใน พ.ศ. 2564 มีจำนวนประชากรในเขตเมือง ร้อยละ 35.79 ของประชากรทั้งประเทศเพิ่มขึ้นจาก พ.ศ. 2563 โดยข้อมูลชุมชนแออัดในกรุงเทพมหานครมีจำนวนคงเดิม ด้านพื้นที่สีเขียวในเมืองต่าง ๆ ใน พ.ศ. 2564 มีสัดส่วนพื้นที่สีเขียวสาธารณะต่อประชากรอยู่ระหว่าง 4.27-8.59 ตารางเมตร/คน ซึ่งยังต่ำ กว่ามาตรฐาน องค์การอนามัยโลก(WHO)กำหนดอัตราพื้นที่สีเขียว/ประชากรในเมือง 9 ตารางเมตร/คน เพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพื้นที่สีเขียวและสามารถใช้ประโยชน์ด้านต่างๆของเมือง

  • เมืองพัทยา 4.27 ตารางเมตร/คน
  • เทศบาลเมือง 4.31 ตารางเมตร/คน
  • เทศบาลนคร 5.08 ตารางเมตร/คน
  • เทศบาลตำบล 8.59 ตารางเมตร/คน

การดำเนินงานที่เกี่ยวข้อง

  • จัดทำแผนงานที่เกี่ยวข้องกับสิ่งแวดล้อมชุมชน
  • อนุรักษ์และเพิ่มพื้นที่สีเขียว
  • จัดการขยะชุมชน และจัดการสิ่งแวดล้อมภูมิทัศน์
  • พัฒนาสิ่งแวดล้อมและชุมชน
  • ประกาศเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content