สรุปรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อมประจำปี พ.ศ. 2565 EP 13 การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและภัยพิบัติ

ใน พ.ศ. 2564 ประเทศไทยมีอุณหภูมิ เฉลี่ยทั้งปี 27.5 องศาเซลเซียส สูงกว่าค่าปกติ 0.4 องศาเซลเซียส ลดลงจาก พ.ศ. 2563 ปริมาณฝนเฉลี่ยสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 11 ด้านภัยพิบัติเกิดเหตุการณ์ดินไหลและแผ่นดินไหวเพิ่มขึ้น ในด้านการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศจากข้อมูลล่าสุดพบว่า ส่วนใหญ่มาจากภาคพลังงาน คิดเป็นร้อยละ 71.65 แต่ใน พ.ศ. 2563-2564 การปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์จากภาคพลังงานต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศโดยรวมลดลง

ภัยพิบัติในช่วง พ.ศ. 2564 – 2565

  • อุทกภัย
    • เกิดขึ้นใน 73 จังหวัดและกรุงเทพมหานคร มีผู้ประสพภัย 2.5 ล้านคน พื้นที่ทำเกษตรเสียหาย 4.7 ล้านไร่
  • ภัยแล้ง
    • มีพื้นที่ประกาศเขตให้การช่วยเหลือ 6 จังหวัดแก่ พิจิตร เพชรบูรณ์ ลำปาง นครสวรรค์ ชลบุรี และฉะเชิงเทรา
  • วาตภัย
    • เกิดขึ้นใน 76 จังหวัดและกรุงเทพมหานครมีประสบภัย 2 ล้านคน พื้นที่การเกษตรเสียหาย 3.7 หมื่นไร่

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content