สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารีพระราชทาน ส.ค.ส. ๒๕๖๔ แด่ เลขาธิการ สผ. ในวาระขึ้นปีใหม่

เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ได้อัญเชิญ ส.ค.ส พระราชทาน ปี ๒๕๖๔ จากสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแด่ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหาร และผู้ปฏิบัติงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่สำนักงานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงาน ของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาโดยตลอด ทั้งนี้ นายปิยพล มั่นปิยมิตร ผู้แทนสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญ ส.ค.ส. พระราชทานดังกล่าว

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม