สมเด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี พระราชทาน ส.ค.ส. 2563 แด่ เลขาธิการ สผ. ในวาระขึ้นปีใหม่

เมื่อวันศุกร์ที่ 14 ก.พ. 63 สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ได้อัญเชิญ ส.ค.ส พระราชทานปี 2563
จากศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี มอบแด่ ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่ออำนวยพรปีใหม่แด่ผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงานสำนักงานสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในโอกาสที่สำนักงานฯ ได้สนับสนุนการดำเนินงานของสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์มาโดยตลอด ทั้งนี้ นายปิยพล มั่นปิยมิตร ผู้แทนสำนักวิจัย สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นผู้อัญเชิญ ส.ค.สฯ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม