สผ. และ MTEC ร่วมลงนาม MOU ยกระดับการขับเคลื่อน SDG 12 ของประเทศไทย

เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (สร้างหลักประกันให้มีรูปแบบ การผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืน) ของประเทศไทย ณ ห้องประชุม 1001 ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 โดยมีผู้เข้าร่วมในพิธีลงนาม ประกอบด้วย คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ของ สผ. และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ โดยศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ (MTEC)

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความร่วมมือระหว่าง สผ. กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กับ MTEC กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ในการร่วมกันปรับปรุงระบบติดตามประเมินผลการส่งเสริมการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทยให้สอดคล้องกับระบบวิธีการคำนวณในปัจจุบันขององค์การสหประชาชาติตลอดจนถึงการร่วมสนับสนุนข้อมูลองค์ความรู้ทางวิชาการเพื่อการขับเคลื่อนให้มีรูปแบบการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนและสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12 (SDG 12) รวมทั้งแผนขับเคลื่อนการผลิตและการบริโภคที่ยั่งยืนของประเทศไทย

นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ
นายชิดชนก สุขมงคล รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) และ รศ.ดร.เติมศักดิ์ ศรีคิรินทร์ ผู้อำนวยการ ศูนย์เทคโนโลยีโลหะและวัสดุแห่งชาติ ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการสนับสนุนข้อมูลสำหรับการดำเนินงานตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนที่ 12
ผู้เข้าร่วมพิธีลงนาม MOU ยกระดับการขับเคลื่อน SDG 12 ของประเทศไทย

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content