สผ. และ ธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB) หารือความร่วมมือด้านกลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ

เมื่อวันที่ 11 เมษายน 2567 สผ. โดย กองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) ได้จัดการหารือเรื่อง ความร่วมมือด้านกลไกการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ ร่วมกับธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB) โดยมี นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการ สผ. นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ และผู้แทน ADB ได้แก่ Mr. Anouj Mehta, Country Director ดร.อรนุช เจตวัฒนา Senior Project Officer พร้อมเจ้าหน้าที่ กลช. กองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม (กบก.) และ ADB เข้าร่วมการหารือ ผลการหารือมีข้อสรุปร่วมกันว่า สผ. และ ADB มีความสนใจและเห็นถึงความสำคัญด้านการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพ และการศึกษากรอบการสนับสนุนทางการเงินภายใต้การดำเนินงานกองทุนสิ่งแวดล้อมร่วมด้วย ซึ่ง ADB ได้ยกร่างกรอบแนวคิดข้อเสนอโครงการศึกษาเกี่ยวกับการเงินเพื่อความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย (Thailand Biodiversity and Nature Resilience Initiative) เพื่อร่วมดำเนินงานกับ สผ. ในลักษณะความช่วยเหลือทางเทคนิควิชาการ (Technical Assistance) โดยพิจารณาความเป็นไปได้ในการนำเสนอความร่วมมือในเบื้องต้น (pre-launch) ในการประชุมเนื่องในวันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ ประจำปี พ.ศ. 2567 ในเดือนมิถุนายน 2567

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content