สผ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart EIA Management System และการใช้โปรแกรมการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลองทางคณิตศาสตร์

กองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม (สผ.) จัด “การอบรม ถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ในการพัฒนาระบบฐานข้อมูล Smart EIA Management System และการใช้โปรแกรม การประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศด้วยแบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์” เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2565 ณ ห้องประชุม ชั้น 10 อาคารทิปโก้ 2 เพื่อถ่ายทอด ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำระบบ Smart EIA Management System ของ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การใช้แบบจำลอง ทางคณิตศาสตร์ ในการประเมินผลกระทบด้านคุณภาพอากาศในรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมให้กับเจ้าหน้าที่ สผ. เนื่องจากในอนาคต จะมีการเชื่อมโยงระบบฐานข้อมูลมลพิษ ของ สผ. กับระบบ Smart EIA Management System ดังกล่าว เพื่อใช้ในการบริหารจัดการข้อมูล และกำกับดูแลการจัดสรรอัตราการระบายมลพิษทางอากาศในพื้นที่มาบตาพุด  โดยมี นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร ผู้อำนวยการกองประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม กล่าวเปิดการประชุม และได้รับเกียรติจาก นายสุรดนัย อักษรถึง วิศวกรอาวุโส สังกัดฝ่ายจัดการ สิ่งแวดล้อมโครงการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เป็นวิทยากร ในการอบรม ดำเนินรายการโดย นางจตุพร รักสันติชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มงานปิโตรเคมี ซึ่งมีผู้เข้าร่วมอบรมประมาณ 30 ท่าน ประกอบด้วย เจ้าหน้าที่กองประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อม เจ้าหน้าที่กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ เจ้าหน้าที่จากบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน)

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content