สผ. เผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อ ระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ภายใต้โครงการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

สผ. โดย กชพ. ร่วมกับ บริษัท เทสโก้ จำกัด ที่ปรึกษาโครงการได้จัดการสัมมนาเพื่อเผยแพร่ผลการศึกษาและรับฟังความคิดเห็นต่อระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๕ ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ โดยสัมมนาผ่าน VDO Conference ไปยังภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดชลบุรี กระบี่ พังงา สุราษฎร์ธานี สมุทรปราการ เชียงใหม่ และลำพูน โดยมี นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผอ.กชพ. เป็นประธาน เปิดการสัมมนา และนายวีรนิต ฐานสุพร ผอก.พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม กล่าวรายงาน        

ในการสัมมนาได้นำเสนอร่างรายงานสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและคุณภาพสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม ๖ พื้นที่ ซึ่งผ่านการศึกษา รวบรวม วิเคราะห์ รวมทั้งการสัมภาษณ์เชิงลึกจากหน่วยงานและเครือข่ายในพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้งรับฟังข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อการออกแบบระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ เพื่อการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปประกอบการพัฒนาระบบฐานข้อมูลและสารสนเทศภูมิศาสตร์ฯ ให้มีประสิทธิภาพ และสามารถอำนวยความสะดวกให้กับทุกภาคส่วนในการติดตามทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมเพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อมร่วมกันให้เกิดความยั่งยืนต่อไป      

         สำหรับการสัมมนาครั้งนี้มีผู้เข้าร่วม ประมาณ ๑๔๕ คน ประกอบด้วย ผู้แทนหน่วยงานราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน และเครือข่ายในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content