สผ. เดินหน้าดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 เพื่อยกระดับสู่การจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมในบริบทของประเทศไทย สผ. เดินหน้าดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2

ดร. พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เน้นย้ำถึงความสำคัญของดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมในบริบทของประเทศไทย(EPI Thailand) ซึ่งจะเป็นตัวชี้วัดสำคัญ ในการขับเคลื่อนประเทศไทยสู่การเติบโตอย่างยั่งยืน เป็นการดำเนินงานที่วัดถึงในระดับผลลัพธ์ หลักสำคัญ คือ ต้อง Connect & Synergize ต่อบริบทโลก นำมาสู่ Value ในทุกภาคส่วน โดยเฉพาะภาคประชาชนอย่างแท้จริง โดยปัจจัยสำคัญ คือ ความร่วมมือจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องในการส่งต่อข้อมูลเข้าสู่ฐานข้อมูล เพื่อประกอบการจัดทำ EPI Thailand ให้สะท้อนสถานการณ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมของประเทศอย่างแท้จริง ในโอกาสเป็นประธาน กล่าวเปิดการประชุมกลุ่มย่อยการนำเสนอภาพรวมการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย และการประชุมกลุ่มย่อยการจัดทำแผนการบริหารจัดการดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อมของประเทศไทย ครั้งที่ 1 ในวันจันทร์ที่ 16 มกราคม 2566 ณ ห้อง Ballroom AB โรงแรมมารวย การ์เด้น และผ่านช่องทางออนไลน์

               โครงการจัดทำดัชนีสมรรถนะสิ่งแวดล้อม ระยะที่ 2 ประกอบด้วย การประชุมกลุ่มย่อย ครั้งที่ 1 การนำเสนอภาพรวมฯ ผู้เข้าร่วมประมาณ 150 คน (Onsite & Online) ครั้งที่ 2 ด้านคุณภาพอากาศ สุขาภิบาล และน้ำดื่ม ครั้งที่ 3 โลหะหนัก และการจัดการของเสีย ครั้งที่ 4 การบรรเทาผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และปรากฏการณ์ฝนกรด ครั้งที่ 5 ทรัพยากรน้ำ และเกษตรกรรม ครั้งที่ 6 ความหลากหลายทางชีวภาพและแหล่งที่อยู่อาศัย บริการจากระบบนิเวศ และครั้งที่ 7 การประมง และพื้นที่คุ้มครองทางทะเล ทั้งนี้ หากสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ กลุ่มงานนโยบายและแผน กองยุทธศาสตร์และแผนงาน/สผ.

จัดทำและเผยแพร่โดย

กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์   สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content