สผ. เข้าร่วม พิธีเปิดกิจกรรม จิตอาสา “ชีวิตใหม่ใต้ร่มพระบารมี… เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓

กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) เข้าร่วมจัดกิจกรรมจิตอาสา “ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี … เราสร้างไปด้วยกัน” เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ โดยร่วมแสดงจัดนิทรรศการด้านสิ่งแวดล้อม ประกอบด้วย การสาธิตการสร้างมูลค่าเพิ่มจากขยะ เพื่อมุ่งให้ความรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน นักเรียน นักศึกษา และภาคีเครือข่ายด้านสิ่งแวดล้อม และขยายผลสู่การจัดการสิ่งแวดล้อมในระดับครัวเรือนและชุมชน พร้อมขับเคลื่อนกิจกรรมการจัดการขยะมูลฝอยที่ต้นทาง และการใช้ประโยชน์จากมูลฝอยนำไปสู่การสร้างคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดี สร้างเมืองสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ ๒๘ – ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณท้องสนามหลวง ซึ่งได้รับเกียรติจาก พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมจิตอาสา

ในการนี้ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานแจกกล้าไม้และเมล็ดพันธุ์พืช ให้แก่ประชาชนผู้สนใจเข้าชมกิจกรรมภายในบูธของ ทส. โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยผู้บริหารในสังกัด ทส. เข้าร่วมงานดังกล่าว เมื่อวันอังคารที่ ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๓ ณ บริเวณท้องสนามหลวง

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม