สผ.เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม ครบรอบ 30 ปี

เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2565  เวลา 10.00 น. นางสาวธุวานันท์ ยุกติรัตน เลขานุการกรม เป็นผู้แทนจาก สผ. เข้าร่วมแสดงความยินดีกับกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม (สส.) ครบรอบ 30 ปี พร้อมมอบการ์ดอวยพร โดยมี นายเฉลิมชัย  ปาปะทา อธิบดีกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเป็นผู้รับมอบดังกล่าว

ในการนี้ สส. ของดรับกระเช้าแสดงความยินดี โดยขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนกองทุนสวัสดิการ สส. เพื่อนำไปบริจาคให้กับสภากาชาดไทย และจัดสวัสดิการให้กับบุคลากรของ สส. ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)