สผ. เข้าร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม

เมื่อวันจันทร์ที่ 16 ธันวาคม ๒๕๖๒ นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส) เป็นประธานเปิดงานมอบรางวัลตราสัญลักษณ์ G-Green ระดับประเทศ และลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการจัดการสิ่งแวดล้อม ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ   80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 ณ โรงแรมเซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศูนย์ราชการ และคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ กทม. พร้อมด้วย นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง คณะผู้บริหารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และภาคีเครือข่าย รวมทั้ง ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมลงนามดังกล่าว

สำหรับการลงนามบันทึกข้อตกลงครั้งนี้ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ทส.) โดย กรมส่งเสริมคุณภาพและสิ่งแวดล้อม (สส.) กระทรวงการคลัง (กค.) โดย บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด (ธพส.) และหน่วยงานร่วมดำเนินการจัดการสำนักงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม รวมทั้งสิ้น 22 หน่วยงาน เพื่อสร้างความตระหนักรู้การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแก่เจ้าหน้าที่ เป็นต้นแบบศูนย์ราชการที่มีการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดีแก่ประชาชน ขยายผลไปสู่ศูนย์ราชการส่วนภูมิภาคต่อไป ในการนี้ รมว.ทส. พร้อมด้วยคณะผู้บริหารได้ร่วมกันปลูกต้นทองอุไร ณ บริเวณ ด้านหน้าอาคารศูนย์ราชการฯ และได้ร่วมเดินรณรงค์เชิญชวนประชาชนและเจ้าหน้าที่ภายในศูนย์ ราชการฯ ร่วมทำความดีด้วยหัวใจ ลดรับ ลดให้ ลดใช้ถุงพลาสติก เตรียมความพร้อม รับวันที่ 1 มกราคม 2563 เป็นต้นไป ซึ่งจะงดให้บริการถุงพลาสติกหูหิ้วกับลูกค้า ที่ห้างสรรพสินค้า ซูเปอร์มาเก็ต และร้านสะดวกซื้อ กว่า 70 บริษัท ทั่วประเทศ

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม