สผ.เข้าร่วมพิธีมอบโล่เชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

: เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2565 นายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีมอบโล่รางวัลเชิดชูเกียรติผู้เกษียณอายุราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 โดยมีนายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ปกท.ทส.) และ ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. พร้อมด้วยผู้บริหาร ทส. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีโดยโอกาสนี้ นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ รองเลขาธิการ สผ. เข้ารับโล่เกียรติผู้เกษียณอายุราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ทั้งนี้ที่ผ่านมา รองเลขาธิการ สผ. ได้ทุ่มเท และสร้างคุณประโยชน์ให้กับราชการหลายประการ อาทิ การผลักดันการสนับสนุนเงินกองทุนสิ่งแวดล้อม และการพัฒนาระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ENVIRONMENTAL MAP) เป็นต้น อีกทั้งยังเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นข้าราชการที่ดีให้กับบุคลากร สผ. ได้นำไปปฏิบัติต่อไป