สผ.เข้าร่วมประชุม ทีมโฆษกกระทรวง ฯ เดินหน้างานสื่อสารพัฒนาศักยภาพงานด้านประชาสัมพันธ์

เมื่อวันอังคารที่ 26 ตุลาคม 2564 นายปิ่นสักท์ สุรัสวดี รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นประธานประชุมคณะทำงานสนับสนุนการประชาสัมพันธ์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 2/2564 โดยมี นายมนต์สังข์ ภู่ศิริวัฒน์ โฆษกสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๗ อาคารกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และผ่าน VDO Conference  สำหรับการประชุมในวันนี้ ประธานได้แจ้งให้ทราบ เรื่องที่ นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ทุกหน่วยงานรวบรวม คลิปวิดีโอ สื่อ infographic ส่งให้กระทรวงฯ จากนั้น ประธานได้แจ้งให้ทราบเรื่องคำสั่งการจัดตั้งศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม และเรื่องนโยบายและข้อสั่งการด้านการประชาสัมพันธ์ผลงานของรองนายรัฐมนตรี (พลเอกประวิทย์ วงษ์สุวรรณ) โดยให้ทีมประชาสัมพันธ์ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุมหารือกับคณะทำงานประชาสัมพันธ์ เพื่อหารือและกำหนดแนวทางประชาสัมพันธ์ นอกจากนี้ คณะทำงานได้ร่วมพิจารณาถึงแนวทางการดำเนินงานประชาสัมพันธ์ของ ทส. และเน้นการบูรณาการร่วมกันและให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อเสริมสร้างการรับรู้และเข้าใจ ให้แก่ประชาชนได้รับทราบภารกิจของ ทส. ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม