สผ. เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022)

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. เข้าร่วมงาน Sustainability Expo 2022 (SX 2022) จัดโดย บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน) ในฐานะองค์กรต้นแบบที่มีผลการดำเนินงานด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน เพื่อสร้างประโยชน์ให้แก่สังคม และสิ่งแวดล้อม เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน 2565 ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยมีนายวราวุธ ศิลปอาชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (รมว.ทส.) เข้าร่วมเสวนาในประเด็น “Sustaining Sustainability: How and Who?” ซึ่ง รมว.ทส. ได้กล่าวถึงความคืบหน้าของแผนการดำเนินงานด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืนของรัฐบาลไทยที่ดำเนินการตามกรอบการดำเนินงานของสหประชาชาติ ซึ่งภายในงาน สผ. ได้ร่วมจัดแสดงผลงานด้านการดำเนินงานของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในการมุ่งสู่การบรรลุเป้าหมาย Carbon Neutrality 2050 และ Net Zero Emission 2065

จัดทำและเผยแพร่โดย : กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)