สผ.เข้าร่วมงานวันสิ่งแวดล้อมไทย และวันทสม.แห่งชาติ ปี 64”เชิดชูเกียรติหน่วยงานและบุคลากรด้านสิ่งแวดล้อม

นายวราวุธ ศิลปอาชา รมว.ทส. เป็นประธานเปิดกิจกรรมวันสิ่งแวดล้อมไทยและวันอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้านแห่งชาติ” ประจำปี 2564 พร้อมทั้งมอบรางวัลเชิดชูเกียรติด้านสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2564 เวลา 13.30 น. ณ โรงแรม ทีเค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น ผ่านทาง Facebook Page กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมี นายจตุพร บุรุษพัฒน์ ปก.ทส. พร้อมด้วย ผู้บริหารหน่วยงานในสังกัด ทส. ผู้แทน สผ. ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ เครือข่าย ทสม.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว กิจกรรมนี้จัดขึ้น เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาสิ่งแวดล้อม พร้อมเผยแพร่ผลการดำเนินกิจกรรมตามรอยพระยุคลบาทของภาคส่วนต่างๆ อีกทั้งเป็นการยกย่อง เชิดชูเกียรติอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน ให้สาธารณชนได้รับรู้ เพื่อเป็นแบบอย่าง เป็นแรงบันดาลใจ และสามารถนำไปประยุกต์ใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและประเทศชาติต่อไป

จัดทำโดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)