สผ. เข้าร่วมกิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม 2565 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้จัดกิจกรรมแสดงเจตจำนงต่อต้านการทุจริตคอร์รับชัน ประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 สผ. โดย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร  รองเลขาธิการ สผ. นางณัฎฐนิช อัศวภูษิตกุล  ผู้อำนวยการกองบริหารกองทุนสิ่งแวดล้อม นางกิตติมา ยินเจริญ ผู้อำนวยการกองจัดการสิ่งแวดล้อมธรรมชาติและศิลปกรรม นายอิศรพันธ์ กาญจนเรขา ผู้อำนวยการกองสิ่งแวดล้อมชุมชนและพื้นที่เฉพาะ และเจ้าหน้าที่ สผ. ได้ร่วมประกาศเจตนารมณ์ No Gift Policy และส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรม ประจำปีงบประมาณ           พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมศักดิ์สิทธ์ ตรีเดช ชั้น 2 อาคารกรมควบคุมมลพิษ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อกระตุ้นจิตสำนึกบุคลากรกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมและภาคประชาสังคมให้ไม่ยอมรับและไม่ทนต่อการทุจริตคอร์รัปชัน และประกาศเจตนารมณ์ของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในการเป็นหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ทุกคน จะไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งส่งเสริมการเป็นองค์กรคุณธรรมและการปฏิบัติงานตามหลักธรรมภิบาล

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content