สผ. เข้าร่วมการประชุม Knowledge exchange for executives and experts: The program to create climate resilient urban centres and surrounds

เมื่อวันที่ 3 ตุลาคม 2565 นางสาวนารีรัตน์ พันธุ์มณี ผู้อำนวยการกองประสานการจัดการ
การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด การประชุม Knowledge exchange for executives and experts: The program to create climate resilient urban centres and surrounds ณ ห้องประชุมจามจุรี โรงแรม Banyan Tree Bangkok ร่วมกับการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
โดยมี Dr. Gemma Edgar, Counsellor (Development), Department of Foreign Affairs and Trade, Australian Embassy ประจำประเทศไทย กล่าวต้อนรับ และ Mr. Ben Furmage, CEO Water Sensitive Cities, Australia กล่าวแนะนำโครงการ โดยการประชุมดังกล่าว มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และสร้างความเข้าใจถึงโอกาสและประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ Nature based Solutions (NbS) ในประเทศไทย รวมทั้งการดำเนินงานและการวิจัยที่เกี่ยวข้อง ระหว่างผู้เชี่ยวชาญของประเทศไทยและประเทศออสเตรเลีย โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ ภาคเอกชน สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัย องค์กรภาคเอกชน
ทั้งในและต่างประเทศเข้าร่วม ประมาณ 70 คน โดยกระทรวงการต่างประเทศและการค้าแห่งรัฐบาลออสเตรเลีย, Cooperative Research Centre for Water Sensitive Cities (CRCWSC) และ Monash University ในฐานะผู้ดำเนินโครงการ จะนำข้อมูลและข้อคิดเห็นต่างๆ ที่สำคัญต่อการดำเนินโครงการ
ไปจัดทำแนวทางการประยุกต์ใช้ NbS ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและแก้ไขปัญหาต่าง ๆ โดยเฉพาะ
เรื่องการจัดการน้ำ (น้ำท่วมและภัยแล้ง) ไปสู่การปฏิบัติอย่างแท้จริง โดยผ่านโครงการ Resilient Urban Centres and Surrounds (RUCAS) ซึ่งจะมีการดำเนินงานในประเทศสมาชิกภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ได้แก่ ประเทศไทย เวียดนาม กัมพูชา และลาว ต่อไป

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content