สผ. เข้าร่วมการประชุม คณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 2/2567

วันที่ 11 เมษายน 2567 เวลา 09.00 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ได้เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนากฎหมาย ครั้งที่ 2/2567 ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (โปรแกรม ZOOM) โดยมีนางชญานันท์ ภักดีจิตต์ รอง ปกท.ทส. เป็นประธานการประชุม ซึ่งที่ประชุมมีการพิจารณา (ร่าง) พระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) (ฉบับที่..) พ.ศ. …. โดยที่ประชุมเห็นชอบให้มีการปรับเปลี่ยนองค์ประกอบจาก เลขาธิการ สผ. เป็นอธิบดีกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อมและ เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศคณะกรรมการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก เรื่อง กําหนดอัตราและวิธีการชําระค่าธรรมเนียมการอนุญาตให้ใช้เครื่องหมายรับรอง พ.ศ. ….

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content