สผ. เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 นางสาวจิตตินันท์ เรืองวีรยุทธ ผู้อำนวยการกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ พร้อมเจ้าหน้าที่ เข้าร่วมการประชุมสมัชชาภาคีอนุสัญญาว่าด้วยพื้นที่ชุ่มน้ำ สมัยที่ 14 โดยที่ประชุมมีการแต่งตั้ง นาย Li Chunliang, Deputy Administrator, National Forestry and Grassland Administration สาธารณรัฐประชาชนจีนเป็น COP14 President ทั้งนี้ ที่ประชุมได้ให้ความเห็นชอบต่อกำหนดการและระเบียบวาระการประชุม รวมทั้งรับทราบสถานการณ์การดำเนินงานของอนุสัญญาฯ ว่า มีอัตราการจัดทำรายงานแห่งชาติ (National report)โดยเฉลี่ยร้อยละ 88 ซึ่งสูงที่สุดในสี่อนุสัญญา ตามการวิเคราะห์จากดัชนีอนุสัญญาด้านสิ่งแวดล้อม (Environmental Conventions Index) ในปี ค.ศ. 2020 รวมทั้งสนับสนุนให้ประเทศสมาชิกใช้รายงานแห่งชาติผ่านเครื่องมือออนไลน์เพื่อเสริมสร้างการทำงานร่วมกันระหว่างข้อตกลงพหุภาคีด้านสิ่งแวดล้อม (MEAs) ปัจจุบันอนุสัญญาฯ มีพื้นที่ชุ่มน้ำที่มีความสำคัญระหว่างประเทศ (แรมซาร์ไซต์) เพิ่มขึ้น 125 แห่ง แต่อย่างไรก็ตามการคุกคามจากกิจกรรมของมนุษย์ยังส่งผลต่อระบบนิเวศของพื้นที่ชุ่มน้ำ นอกจากนี้ คณะกรรมการตรวจสอบทางวิทยาศาสตร์และทางเทคนิค (STRP) ยังให้ความสำคัญต่อประเด็น ระบบนิเวศ blue carbon การฟื้นฟูพื้นที่พรุ และเกษตรกรรมในพื้นที่ชุ่มน้ำ รวมทั้ง ยังมีการเผยแพร่รายงานสถานการณ์พื้นที่ชุ่มน้ำใน Global Wetlands Outlook (2021)

การมอบรางวัล Ramsar Wetland Conservation Awards มีผู้ได้รับรางวัลใน 4 สาขา ได้แก่

  1. Young wetland champions คือ นางสาว Fernanda Samuel, National Coordinator, Mangrove Protection and Restoration สาธารณรัฐแองโกลา สำหรับความพยายามอย่างต่อเนื่องและกระตือรือร้นในการปกป้องและฟื้นฟูพื้นที่ชุ่มน้ำป่าชายเลน
  2. Wise use of wetlands: คือ นาย Masayuki Kurechi, Board Member, Ramsar Network Japan ประเทศญี่ปุ่น สำหรับความมุ่งมั่นระยะยาวต่อการอนุรักษ์นกอพยพในเส้นทางการบินเอเชีย-ออสเตรเลีย
  3. Wetland innovation คือ นาง Carla Ximena Giraldo Malca, honoring contributions to the sustainability of the Pantanos de Villa wetland สาธารณรัฐเปรู โดยการทำให้เสียงของเยาวชนเป็นที่ยอมรับในฐานะผู้ปกป้องพื้นที่ชุ่มน้ำ
  4. Merit award คือ นาย Jérôme Bignon, President of the Association Ramsar France สาธารณรัฐฝรั่งเศส สำหรับการอุทิศตนเป็นระยะเวลายาวนานในการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำในฝรั่งเศสโดยสนับสนุนกฎหมายที่ปรับปรุงการอนุรักษ์พื้นที่ชุ่มน้ำ

ทั้งนี้ ผู้ได้รับรางวัลแต่ละคนได้รับรางวัล Evian Special Prize มูลค่า 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ จาก Danone Group

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content