สผ. เข้าร่วมการประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย การผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2566 เวลา 13.30 น. นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ในฐานะผู้แทนปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมประชุมคณะอนุกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566 ณ ห้องประชุมราชสีห์ อาคารศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยมีนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานอนุกรรมการ ที่ประชุมได้รับทราบการประกาศธรรมนูญว่าด้วยการผังเมือง พ.ศ. 2566 เพื่อใช้เป็นหลักการพื้นฐานที่ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการผังเมืองพึงปฏิบัติ และความก้าวหน้าปัญหาและอุปสรรคของการดำเนินการวางและจัดทำผังนโยบายการใช้ประโยชน์พื้นที่ ทั้งผังนโยบายระดับประเทศ ผังนโยบายระดับภาค และผังนโยบายระดับจังหวัด นอกจากนี้ ที่ประชุมได้เห็นชอบร่างรายงานประจำปีเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการผังเมืองฯ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการผังเมืองแห่งชาติ และคณะรัฐมนตรีพิจารณาเห็นชอบ และเสนอสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภา และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบต่อไป

นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
การประชุมคณะอนุกรรมการนโยบาย การผังเมืองแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2566

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์  สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content