สผ. เข้าร่วมการตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการคิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์

โครงการคิงเพาเวอร์ คอมเพล็กซ์ ภายใต้บริษัท คิงเพาเวอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ได้เข้าร่วมโครงการคัดเลือกและมอบรางวัลแก่สถานประกอบการที่ปฏิบัติตามมาตรการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2566 (EIA Monitoring Awards 2023) ซึ่งจัดขึ้นโดยกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (กพส.) สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อมอบรางวัลให้แก่สถานประกอบการที่ได้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างครบถ้วน มีการจัดการด้านสิ่งแวดล้อมที่โดดเด่น สร้างสรรค์ และได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่อง ชัดเจน สะท้อนให้เห็นถึงวิสัยทัศน์ของสถานประกอบการที่จะเติบโตไปพร้อมกับอัตลักษณ์ทางสังคมที่เข้มแข็งด้วยความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อม โดยในการลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2566 ได้รับเกียรติจาก ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สผ. ในฐานะที่ปรึกษาโครงการ เข้าร่วมการตรวจประเมินด้วย

ดร.พิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช เลขาธิการ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
นางเสาวภา หิญชีระนันทน์
ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
การลงพื้นที่ตรวจประเมินสถานประกอบการ

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content