สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. หารือแนวทางการพัฒนากลไกและเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการลงทุนในการอนุรักษ์กับธนาคารพัฒนาเอเชีย (ADB)

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2566 เวลา 14.00 น. ณ ห้องประชุม ชั้น 9 อาคารทิปโก้ 2 Mr. Anouj Mehtaผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารพัฒนาเอเชีย ประจำประเทศไทยพร้อมคณะเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับ
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)
พร้อมด้วยผู้แทนกองจัดการความหลากหลายทางชีวภาพ (กลช.) และกองประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (กปอ.) เกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลไกและเครื่องมือทางการเงินเพื่อสนับสนุนการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพกับ โดยในการประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนากลไกและเครื่องมือทางการเงินในการอนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยประเด็นของการหารือประกอบด้วย ตราสารหนี้สีฟ้า (blue bond) ตราสารหนี้สีเขียว (green bond) เครดิตความหลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity credit) การจัดทำ Taxonomy ทางการเงินเพื่อสนับสนุนการระดมทุนเพื่อการอนุรักษ์ในภาคเอกชน รวมถึง การลงทุนเพื่ออนุรักษ์พื้นที่นกอพยพและพื้นที่ชุ่มน้ำ ซึ่งแนวทางดังกล่าวเป็นการสนับสนุน สผ.
ในฐานะหน่วยประสานงานกลางอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพและกรอบอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ.
Mr. Anouj Mehtaผู้อำนวยการสำนักงานธนาคารพัฒนาเอเชีย

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content