สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สผ. หารือเพื่อยกระดับการปรับปรุงกฎหมายเพื่อความสะดวกในการประกอบธุรกิจ

เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 เวลา 09.30 น. นายประเสริฐ ศิรินภาพร เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับ ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ประธานคณะกรรมการปรับปรุงกฎหมายเพื่ออำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจ ได้หารือการปรับปรุงกฎหมายด้านการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในประเด็นการลดระยะเวลาการพิจารณารายงาน EIA และการยกเลิกหรือผ่อนผันการส่งสำเนารายงาน EIA โดยมีผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย นางอินทิรา เอื้อมลฉัตร รองเลขาธิการ สผ. นางเสาวภา หิญชีระนันทน์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม นางอารีพันธ์ เจริญสุข รองเลขาธิการ ก.พ.ร. นางขนิษฐา งามวงศ์สถิต ผู้อำนวยการกองนวัตกรรมบริการภาครัฐ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ สผ. และเจ้าหน้าที่สำนักงาน กพร. ที่เกี่ยวข้อง

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

https://cutt.ly/meozcUaw https://cutt.ly/Ieozc9W8 https://cutt.ly/Teozc688 https://cutt.ly/GeozvyZf https://cutt.ly/FeozvpGX
Skip to content