สผ. หารืออาเซียนสร้างความร่วมมือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดน ในการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียน ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 24

นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทยเข้าร่วมการประชุมกรรมการบริหารศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ ครั้งที่ 24 และการประชุมที่เกี่ยวข้องพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กลช. และเจ้าหน้าที่กองการต่างประเทศ/สป.ทส. เมื่อวันที่ 3 – 4 ตุลาคม 2565 ณ เมืองเสียมราฐ ราชอาณาจักรกัมพูชา การประชุมฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อติดตามและให้ข้อเสนอแนะต่อการดำเนินงานด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพของศูนย์อาเซียนว่าด้วยความหลายทางชีวภาพ โดยสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา เป็นประธานการประชุม และราชอาณาจักรกัมพูชา ในฐานะประเทศเจ้าภาพ เป็นรองประธานการประชุม มีผู้แทนจากประเทศสมาชิกอาเซียน 8 ประเทศเข้าร่วมประชุมแบบในห้องประชุม และ 2 ประเทศ ประชุมผ่านระบบการประชุมทางไกล และมีสำนักเลขาธิการอาเซียนและศูนย์อาเซียน ว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เป็นฝ่ายเลขานุการ ซึ่งสาระสำคัญของการประชุมฯ ประเทศไทยผลักดันให้ริเริ่มให้มีการหารือด้านการอนุรักษ์ข้ามพรมแดนภายใต้การดำเนินงานอุทยานมรดกอาเซียน พร้อมทั้งสนับสนุนให้โปรแกรมงานอุทยานมรดกอาเซียนจัดทำรายละเอียดและเกณฑ์การขอขึ้นทะเบียนพื้นที่คุ้มครองประเภทอื่น ๆ เป็นอุทยานมรดกอาเซียน และสนับสนุนความร่วมมือระหว่างอาเซียนและองค์การระหว่างประเทศอื่น ๆ ในประเด็นการบูรณาการความหลากหลายทางชีวภาพเข้าสู่ภาคส่วนต่าง ๆ โดยเฉพาะการส่งเสริมให้ความหลากหลายทางชีวภาพเป็นกระแสหลักในภาคการเกษตร

จัดทำและเผยแพร่โดย
กลุ่มอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content