สผ. สำรวจพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา

ดร.รวีวรรณ ภูริเดช เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นำคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโครงสร้างพื้นฐานทางบกและอากาศ พร้อมด้วย นางกานดา ปิยจันทร์ ผู้อำนวยการกองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม และเจ้าหน้าที่ สผ. ติดตามสำรวจพื้นที่โครงการรถไฟความเร็วสูง สายกรุงเทพมหานคร – นครราชสีมา (ช่วงชุมทางบ้านภาชี – นครราชสีมา) ของการรถไฟแห่งประเทศไทย และสำรวจอุโมงค์ของโครงการรถไฟทางคู่ ในระหว่างวันที่ 12-13 กุมภาพันธ์ 2563 ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จังหวัดสระบุรี และจังหวัดนครราชสีมา โดยบริษัท เอ็นริช คอนซัลแตนท์ จำกัด เป็นผู้จัดทำรายงานการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)

จัดทำและเผยแพร่โดย กลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์ สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม