สผ. สส. จับมือ GIZ ร่วมจัดประชุมโครงการ Climate, Coastal and Marine Biodiversity (CCMB)

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2567 สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) ร่วมกับกรมการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและสิ่งแวดล้อม (สส.) และ องค์กรความร่วมมือระหว่างประเทศของเยอรมัน (GIZ) จัดการประชุมโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (Climate, Coastal and Marine Biodiversity: CCMB) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ เพื่อประชาสัมพันธ์ทิศทางและความคืบหน้าการดำเนินงานโครงการฯ และเสริมสร้างความร่วมมือกับเครือข่ายและกลุ่มเป้าหมายในการบูรณาการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การบริหารจัดการความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่งและการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ซึ่งการประชุมฯ ได้รับเกียรติจากนายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อขีดจำกัดของโลกและนาย Hans-Ulrich Südbeck อุปทูตและหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับ นอกจากนี้ นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนา หัวข้อ “นโยบายไทยในวาระโลก: การมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์ (Decarbonization) การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และการพัฒนาที่ส่งผลเชิงบวกต่อธรรมชาติ (Nature Positive Development)” กับผู้แทน สส. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ทั้งนี้ โครงการ CCMB ดำเนินโครงการระหว่าง พ.ศ. 2565-2570 โดยมีส่วนสนับสนุนการขับเคลื่อนการดำเนินงานที่สำคัญของ ทส. ได้แก่ การเตรียมการสำหรับการประชุม COP 16 การจัดทำแผนกลยุทธ์ระยะยาวด้านความหลากหลายทางชีวภาพ การคัดเลือกพื้นที่นำร่องของพื้นที่อนุรักษ์นอกเขตพื้นที่คุ้มครอง (OECMs) การเพิ่มประสิทธิภาพคลังข้อมูลความหลากหลายทางชีวภาพ (TH-BIF) และการเสริมสร้างการดำเนินงานเกี่ยวกับการแก้ปัญหาโดยใช้ธรรมชาติเป็นพื้นฐาน (Nature-based Solutions: NbS)

นายเถลิงศักดิ์ เพ็ชรสุวรรณ รองปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้เกียรติกล่าวเปิดและปาฐกถาพิเศษในหัวข้อขีดจำกัดของโลก
นาย Hans-Ulrich Südbeck อุปทูตและหัวหน้าแผนกเศรษฐกิจ สถานเอกอัครราชทูตเยอรมนี ประจำประเทศไทยกล่าวต้อนรับ
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ร่วมเสวนา หัวข้อ "นโยบายไทยในวาระโลก: การมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอน เป็นศูนย์ (Decarbonization) การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และการพัฒนาที่ส่งผลเชิงบวกต่อธรรมชาติ (Nature Positive Development)
เสวนา หัวข้อ "นโยบายไทยในวาระโลก: การมุ่งสู่การปล่อยคาร์บอน เป็นศูนย์ (Decarbonization) การสร้างภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Resilience) และการพัฒนาที่ส่งผลเชิงบวกต่อธรรมชาติ (Nature Positive Development)" กับผู้แทน สส. กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง (ทช.) และกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
การประชุมโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (Climate, Coastal and Marine Biodiversity: CCMB) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
การประชุมโครงการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ความหลากหลายทางชีวภาพทางทะเลและชายฝั่ง (Climate, Coastal and Marine Biodiversity: CCMB) ณ โรงแรมพูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ
นายจิรวัฒน์ ระติสุนทร รองเลขาธิการ สผ. ให้สัมภาษณ์สื่อ

จัดทำและเผยแพร่โดยกลุ่มงานอำนวยการและประชาสัมพันธ์
สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.)

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ เราจะถือว่าคุณรับได้กับเรื่องนี้ แต่คุณสามารถเลือกไม่รับได้หากต้องการ ยอมรับ อ่านเพิ่มเติม

Privacy & Cookies Policy
slot online situs slot gacor hari ini daftar istanaslot https://buletin303.com/ https://134.209.107.98:777/ https://188.166.233.138/

https://gangster4d.netlify.app/

gangster4d slot

gangster4d

Skip to content